ماه ذی القعدة الحرام

بسم الله الرحمن الرحیم

ذی القعدة الحرام
 
 

ماه ذی القعده از یک سو با چند ولادت یاد آور ایام سرور است، و ازسوی دیگر با وقوع چند شهادت و اتفاق دیگر یاد آور ایام حزن است. ولادت امام رضا علیه السلام،ولادت حضرت معصومه علیها السلام، اخبار خوش این ماه اند که با ضمیمه مرگ اشعث بن قیس این سرور دو چندان می شود. شهادت امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام روزهای اندوه در این ماه است.
 
اول:ولادت حضرت معصومه علیها السلام در سال 173 هجری دخت گرامی موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به دنیا آمده است. پدر بزرگوار آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، و مادر مکرمه آن حضرت جناب نجمه علیها السلام مادر امام رضا علیه السلام است.
* جنگ بدر صغری در سال 4 هجری جنگ بدر صغری واقع شد، و به آن (بدر الموعد) و (بدر الثلاثة) هم می گویند.
* مرگ اشعث بن قیس در شب اول ذی العقده سال 40 هجری به درکات جحیم شتافت. امام صادق علیه السلام می فرماید: (اشعث بن قیس کندی در قتل امیرالمؤمنین علیه السلام شریک بود، و دخترش جعده امام مجتبی علیه السلام را مسموم کرد، و محمد پسرش در قتل امام حسین علیه السلام شریک بود.*
منبع: طبقات ابن سعد: ج2 ص51. ناسخ التواریخ:ج هجرت ص 197. بحارالانوار: ج20 ص182. بحارالانوار: ج42 ص228.

سوم:وفات آیت الله سید محمد فشارکی 1316ق.

پنجم:وفات عالم جلیل القدر شیعه سید بن طاووس 664ق.
تجدید بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم علیه السلام.

ششم:اعدام منصور حلاج مروج فرقه ضاله صوفیه 309 ق.

هشتم: وفات آیة الله میرزا احمد کفائی خراسانی 1391ق.

نهم:نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام در این روز از سال 60 هجری حضرت مسلم علیه السلام 27 روز قبل از شهادتش نامه ای برای امام حسین علیه السلام نوشت و به آن حضرت خبر داد که 18000 نفر با او بیعت کرده اند.*
منبع: نفس المهموم: ص84.

یازدهم:ولادت امام رضا علیه السلام در روز پنجشنبه سال 148 هـ امام رضا علیه السلام در مدینه طیبه به دنیا آمد در ولادت آن حضرت 11 ذی الحجه و11 ربیع الاول نیز ذکر شده است.*
منبع: اعلام الوری: ج2 ص40. جلاء العیون ص544. فیض العلام: ص119. بحارالانوار: ج49 ص304.

شانزدهم:ولادت احمد بن موسی بن جعفرعلیه السلام (شاهچراغ) 147 ق.

هفدهم: وفات آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری 1355ق.

هجدهم:وفات آیت الله کاشف الغطاء 1373 ق.

بیست و یکم:وفات آیت الله سید یونس اردبیلی. 

بیست و سوم:شهادت امام رضا علیه السلام بنابر قولی در این روز در سال 203 هـ حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسیدند.
*  جنگ بنی قریظه در سال 4 هجری غزوه بنی قریظه به وقوع پیوست مسلمانان 3000هزار نفر بودند و یک نفر به نام خلاد بن سوید شهید شد. کفار 9000نفر بودند که همه آنها کشته شدند.*
منبع: مسارالشیعه: ص16. العدد القویة:275. فیض العلام: ص97.

بیست و چهارم:وفات ملا محمد شریف مازندرانی شریف العلماء1246 ق.

بیست و پنجم:حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به سوی مرو.
روز دحوالارض.

بیست و ششم:حرکت پیامبر صلی الله علیه وآله از مدینه برای حجة الوداع در سال 10 هجری پیامبر صلی الله علیه وآله با اصحاب از مدینه برای حجة الوداع و غدیر حرکت کردند.*
منبع: کافی: ج4 ص248.

آخر ذی القعدة:شهادت امام جواد علیه السلام در سال 220 هجری به زهر معتصم و هنگام شهادت از سن مبارکشان 25 سال و سه ماه و 12 روز گذشته بود.*
منبع: ارشاد: ج2 ص 295. اعلام الوری: ج2 ص106.

تتمه ماه: صلح حدیبیه در سال ششم هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله برای اعمال عمره قصد مکه فرمودند. تعداد مسلمانان همراه با آن حضرت 1220 یا 400 نفر بودند و برای قربانی70 شتربه همراه خود بردند.

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله