ماه رجب المرجب

ماه رجب المرجب
 

اول: زیارت امام حسین علیه السلام در شب و روز اول این ماه. ولادت امام باقر علیه السلام در روز جمعه اول رجب سال 57 ه ولادت آن حضرت روزهای سوم و ششم صفر و پنجم و بیست و دوم رجب هم ذکر شده است. سوار شدن حضرت نوح بر کشتی – خروج عایشه علیها لعنه به دستور امیرالمؤمنین علیه السلام از بصره. شهادت سید محمد باقر حکیم و 130 نفر از شیعیان در سال 1414 ه ق.
منبع:توضیح المقاصد: ص16.فیض العلام : ص293. مصباح کفعمی: ج2 ص599. زادالمعاد: ص20
.
دوم:ولادت امام علی النقی علیه السلام. اقوال دیگر در ولادت آن حضرت 15 ذی الحجه، 5رجب، 27جمادی الآخر و 3رجب است.
منبع: قلائد النحور:ج رجب،ص18
.
سوم:شهادت امام هادی علیه السلامدر سال 254 ه.
منبع: توضیح المقاصد: ص16. فیض العلام: ص297. مسار الشیعه: ص34. قلائد النحور: ج رجب ص22. بحار الانوار: ج50ص117-192، ج99 ص596. مصباح کفعمی: ج2 ص599. مصباح المتهجد: ص741.

هشتم:
ولادت شیخ حرعاملی 1033ق. وفات عالم جلیل القدر سید حسین بن جعفر خونساری. فتح بصره توسط سپاه اسلام 20ق.

نهم:
چاه کندن معاویه و عایشه را در آن انداختن. روز هلاکت مأمون 218ق.

دهم:
ولادت امام جواد علیه السلام در دهم ماه رجب سال 195ه. ولادت حضرت علی اصغر علیه السلام. روز حرکت کشتی نوح بر آب به مدت 6 ماه.
منبع:اعلام الوری: ج2ص91. مناقب ابن شهر آشوب: ج4 ص379.
منبع: تقویم الائمه علیهم السلام:ص73-78.سحاب رحمت: ص535.

دوازدهم:
مرگ معاویه سال 60 ه. ورود امیرالمؤمنین علیه السلام به کوفه سال 36ه.
منبع: مسارالشیعه: ص34. فیض الالعلام:ص316.
منبع: وقایع الایام: ج1 ص118-178. قلائد النحور: ج رجب ص104. بحارالانوار:ج32 ص352.

سیزدهم:
ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام. شهادت شیخ فضل الله نوری 1327ه ق.
منبع: ارشاد مفید: ج1 ص5. اعلام الوری: ج1 ص306. تهذیب شیخ طوسی: ج6 ص19. مصباح کفعمی: ج2 ص599. بحارالانوار: ج97 ص383.

چهاردهم:
مرگ معتمد عباسی در سال 279 ه ق به قول دیگر او در 18 رجب به درک واصل شد.
منبع: قلائد النحور: ج رجب ص142.تتمة المنتهی: ص360.

پانزدهم:
زیارت امام حسین علیه السلام در شب 15 رجب و روز آن زیارت امام حسین علیه السلام و همچنین زیارت مشاهد مشرفه معصومین علیه السلام مستحب است. شهادت حضرت زینب علیه السلام در شب یکشنبه 15 رجب سال 62 ه ق. تغییر قبله در روز 15 رجب سال 2ه ق. خروج از شعب ابی طالب علیه السلام. شهادت امام صادق علیه السلام به روایتی در سال 148 ه ق.
منبع: فیض العلام: ص307-308. مصباح المتهجد: ص741.قلائد النحور: ج رجب ص 145. مصباح کفعمی: ج2 ص599.
منبع: زینب الکبری علیه السلام (نقدی): ص114. معالی السبطین: ج2 ص225.
منبع: مسار الشیعة: ص35. وقایع الایام: ج1 ص155. فیض العلام : ص308. قلائد النحور: ج رجب ص151. مصباح کفعمی: ج2 ص598. مصباح المتهجد: ص742. بحار الانوار: ج 98 ص345.
منبع: مصباح المتهجد: ص741. فیض العلام: ص308.قلائد النحور:ج رجب ص145. مصباح کفعمی: ج2 ص599. بحارالانوار: ج97 ص598.
منبع: اعلام الوری: ج1 ص514. روضةالواعظین: ج1 ص212.

شانزدهم:
خروج فاطمه بنت اسد علیه السلام از کعبه.
منبع: بحارالانوار:ج35 ص8.

هفدهم:
مرگ مأمون لعنت الله علیه روز پنجشنبه 17 رجب سال218 ه ق یا به قولی 8 رجب یا 9 رجب یا 18رجب در سن 48 سالگی. ولادت آیته الله العظمی خوئی 1317.
منبع: تتمة المنتهی: ص297.وقایع الایام:ج1 ص104. توضیح المقاصد: ص17. تاریخ الخلفاء: ص313. تتمة المنتهی: ص297.

هجدهم:
وفات ابراهیم فرزند پیامبر صلی الله علیه وآله در سال 10 ه ق. اول خلافت شوم یزید.
منبع: منتخب التواریخ: ص76. فیض العلام: ص313. مصباح المتهجد: ص748. زاد المعاد:ص34.

بیستم:
وفات عالم بزرگوار حاج شیخ محمود عتیق معروف به حاج ملا آقا جان زنجانی.

بیست و یکم:
وفات ابن عساکر 571 ه ق.

بیست و دوم:
وفات عالم بزرگوارملا علی نوری 1246ه ق. درگذشت جلال آل احمد 1348ه ق.

بیست و سوم:
طی الارض موسی بن جعفر از بغداد به مدینه. حمله به امام مجتبی علیه السلام در مدائن در این روز جراح بن سنان اسدی ملعون در ساباط مدائن با استفادهاز تاریکی شب خنجر یا تیغی مسموم را به ران مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام زد که تا استخوان شکافت. مسموم شدن موسی بن جعفر علیه السلام در سال 183 ه ق. فرار عمر در جنگ خیبر.
منبع: وقایع الایام: ج1 ص211. مصباح المتهجد: ص749. فیض العلام: ص317. زادالمعاد: ص35. وقایع الایام: ج1 ص211. مصباح المتهجد: ص749.

بیست وچهارم:
کشته شدن مرحب یهودی به دست امیرالمؤمنین. فتح خیبر به دست امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 7 ه و در بحارالانوار 27 رجب روز فتح خیبر ذکر شده است. بازگشت جعفر طیار از حبشه.
منبع: بحارالانوار: ج97ص168-384. منتخب التواریخ: ص 56. وقایع الایام: ج رجب ص 255.

بیست و پنجم:
شهادت موسی بن جعفر علیه السلام در سال 183 ه. وفات آیة الله محمد جواد گلپایگانی. شهادت شیخ محمد خیابانی 1299 ه ق.
منبع: اعلام الوری: ج 2 ص6. بحارالانوار: ج48 ص206. مسارالشیعه:ص36. مصباح المتهجد: ص749.

بیست و ششم:
وفات حضرت ابوطالب علیه السلام سه سال قبل از هجرت و در سال 10 بعثت از دنیا رفت. اقوال دیگر در رحلت حضرت ابوطلب علیه السلام عبارت است از: 27 جمادی الاولی، 26 و29 رجب، 7و18 رمضان، 15و17 شوال، اول ودهم ذی القعده، اول ذی الحجة.
منبع: منتخب التواریخ: ص43. بحارالنوار: ج19 ص24. فیض العلام: ص326. قلائد النحور: ج رجب ص284. مصباح المتهجد: ص749.

بیست و هفتم:
بعثت پیامبر صلی الله علیه وآله.
منبع: اعلام الوری: ج1 ص46. مصباح المتهجد:ص750. مسارالشیعه: ص37. تهذیب ج6 ص2. العددالقویة:ص337. زادالمعاد: ص36. فیض العلام: ص328.

بیست و هشتم:
خروج امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه. اولین اقامه نماز در اسلام در این روز اولین کسی که بعد از بعثت با پیامبر صلی الله علیه وآله نماز خواند. امیرالمؤمنین علیه السلام بود روز دوشنبه 27 رجب پیامبر صلی الله علیه وآله مبعوث شدند و در 28 رجب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با آن حضرت نمازاقامه فرمودند. وفات آیت الله حاج سید محمد کاظم طباطبائی یزدی 1337ق.
منبع: بحارالانوار:ج19 ص174و186. وقایع الایام: ج رجب ص247. منتخب التواریخ: ص 42. همچنین اقتباس از بحارالانوار، مناقب ابن شهر آشوب.

سیم رجب:
مرگ ابو حنیفه در سال 150هجری. مرگ شافعی در سال 204هجری.وفات آیة الله حاج سید محمد هادی میلانی 1395ق.
منبع: وقایع الشهور: ص132. روضات الجنات: ج7 ص259. تتمة المنتهی: ص 258.

تتمه رجب:
هجرت مسلمانان به حبشه. غزوه نخله در سال دوم. وفات نجاشی پادشاه حبشه در سال 9هجری.
منبع: بحارالانوار:ج18 ص412 و422. بحار الانوار:ج19 ص175و 189. بحار الانوار: ج21 ص369.  

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله