11.آخرين سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با فدك

11.آخرين سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با فدك

اينك حضرت فاطمه سلام الله علیها فدك را رها كرده و ديگر سخنى از آن نمی ‏گويند. يكى از زنان به عنوان عيادت نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد، ولى از نظر گرايش به سمت دشمن متمايل بود. حضرت آخرين سخنى كه درباره‏ ى فدك بر زبان آوردند به او چنين فرمودند:

آنگاه كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنيا رفت ابوبكر و عمر با جرأت تمام فدك را گرفتند. آه كه چه ملك (بابركتى) بود ! فدك اعطايى پروردگار بلند مرتبه به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، مناجات‏ كننده‏ ى با خدا بود، كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را براى قوت فرزندان از نسل خودشان و من، به من بخشيده بودند. اين مطلب را خدا می ‏دانست و امين او (پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم )شاهد بودند. اكنون اگر قوت زندگى را از من به زور گرفتند و لقمه‏ ى مختصر را هم از من مانع شدند، من صبر بر اين ظلم را باعث تقرب به درگاه الهى در روز قيامت می ‏دانم، و خورندگان ظالم آن (فدك) را شعله ‏ور كننده‏ ى حميم در شعله‏ هاى جهنم خواهند يافت.

اين مجموعه، اقدامات دقيقى بود كه پس از غصب فدك انجام گرفت. برنامه‏ ى آن از مقام عصمت داده شد و مجرى آن هم خود اميرالمؤمنين و حضرت زهرا  علیهما السلام  بودند.

اين خط سيرى كه به ثمر رسيد نتيجه‏ اش براى آينده‏ هاى بلندمدت تشيع باقى ماند كه تا هميشه كلامشان سكه‏ ى تمام عيار است، چرا كه كلام اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه علیهما السلام   است و به همين جهت دشمن عاجزتر از آن است كه با تلاش هاى مذبوحانه‏ ى خود بخواهد از غاصب فدك دفاع كند و يا باطلى را كه خود از به ميان آوردنش پشيمان شده دوباره احيا كند. كلام حضرت فاطمه و اميرالمؤمنين  علیهما السلام  نور است و سخن دشمن ظلمت و تاريكى، و پيداست كه ظلمت در مقابل نور محوشدنى است.

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله