10. نامه ي‏ اميرالمؤمنين علیه السلام به ابوبكر درباره‏ ي غصب فدك

10. نامه ي‏ اميرالمؤمنين علیه السلام  به ابوبكر درباره‏ ي غصب فدك

اسناد تاريخى به گونه‏ هاى مختلف باقى می ‏مانند و پرده را از جوانب مبهم ماجراها برمی دارند. يكى از اين جلوه‏ ها نامه‏ هاى بزرگان ملل است كه در هر قومى از احترام خاصى برخوردار است.

در اوج ماجراى فدك، و درحالى كه غاصبين مشغول قدرت‏ نمايى بودند، اميرالمؤمنين علیه السلام نامه‏ اى با مضامين عالى براى ابوبكر نوشتند كه شايد او از درك بعضى جملات آن عاجز بود.

اين نامه را حضرت هنگامى نوشتند كه ابوبكر پس از تثبيت غصب فدك بر فراز منبر رفت و با اظهار قدرت سخنان ناروايى نسبت به مقام شامخ ولايت به زبان آورد.

حضرت مطالبى در نامه نوشته بودند كه ابوبكر از كيفيت خطاب حضرت در تعجب فروماند، و در برخورد خود تجديد نظر كرد.

عين نامه‏ ى حضرت چنين است:

چه مردم بی ‏انصافى ! مردم به وسيله ي اهل‏بيت  علیهم السلام  امواج متلاطم فتنه‏ ها را با كشتی ‏هاى نجات پيمودند. ولى تاج افتخار صاحبان عظمت را با اجتماع اهل مكر و غدر پائين آوردند، و از نور مركز انوار استفاده بردند، ولى ميراث پاكان ابرار را براى خود قسمت كردند و با غصب بخشوده‏ ى پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم (يعنى فدك) سنگينىِ وِزر و وبال آن را بر خود خريدند.

شما را می ‏بينم كه با كوردلى در حركتيد همانطور كه شتر (با چشم بسته) دور آسياب می ‏گردد. به خدا قسم، اگر به من اجازه داده شود، سرهاى شما را با شمشيرهاى برنده‏ ى آهنين مانند دانه‏ ى چيده از تنتان درو می ‏كنم و جمجمه‏ هاى شجاعانتان را آن طور از جا می ‏كنم كه گوشه‏ ى چشمانتان را(از شدت گريه) مجروح كنم و شما را به وحشت بيندازم.

تا آنجا كه مرا می ‏شناسيد در زمان هايى كه شما در خانه‏ هايتان نشسته بوديد من هلاك‏ كننده‏ ى لشگرها و نابودكننده‏ ى جنگجويان و از بين برنده‏ ى بزرگانتان و خاموش ‏كننده‏ ى غائله ‏هايتان و قاتل شجاعانتان بوده‏ ام. من همان رفيق ديروز شما هستم. قسم به جان پدرم، نخواستيد خلافت و نبوت در ما باشد چرا كه كينه‏ هاى بدر و خون هاى اُحد را به ياد می ‏آوريد!

سكوت و سخن حضرت على علیه السلام

اگر بگويم كه خداوند درباره‏ ى شما چه مقدر كرده استخوان سينه‏ هايتان همچون دندانه‏ هاى چرخ آسياب به تنتان فرو می ‏رود. اگر سخن بگويم می ‏گوئيد: «حسد می ‏ورزد»، و اگر ساكت بمانم می ‏گوئيد: «فرزند ابی‏طالب علیه السلام  از مرگ می ‏هراسد». هيهات، هيهات كه چنين باشم. اكنون به من چنين گفته می ‏شود.

منم كه در شب آرام، كه مردم در خواب بودند در درياى مرگ شناور بودم. منم حامل شمشير سنگين و دو نيزه ‏ى بلند، و شكننده‏ ى پرچم ها در جوش و خروش جنگ ها. منم آنكه زنگار ناراحتی ‏ها را از روى بهترين خلايق (يعنى پيامبر  صلی الله علیه و آله و سلم ) می ‏زدود. مادرتان به عزايتان بنشيند ! بدانيد كه پسر ابوطالب علیه السلام  نسبت به مرگ، از فرزند به سينه ى مادرش مأنوس‏تر است.

اگر حقيقت و باطن مردم بيان شود، اگر آنچه خداوند در كتابش درباره‏ ى شما نازل كرده ظاهر كنم همچون طنابى كه در چاهى عميق لرزان باشد، مضطرب می ‏شويد و از خانه‏ هايتان پا به فرار می ‏گذاريد و سرگردان می ‏شويد! ولى من آنچه در سينه دارم تحمل می ‏كنم تا خداوند را با دستى بريده از لذات شما و خالى از ساخته و پرداخته‏ هاى شما ملاقات كنم.

مثل دنياى شما نزد من همچون ابرى است كه بالا و بالاتر می ‏رود و غليظ می ‏شود و استقرار می ‏يابد، ولى دوباره از هم می ‏پاشد و آسمان صاف پيدا می شود.

آرام باشيد، به زودى گرد و غبار می ‏نشيند و ثمره‏ ى كار خود را تلخ می ‏يابيد و يا ثمره‏ ى كاشته‏ ى دست خود را ميوه‏ هاى كشنده و سمى خواهيد يافت.

خداوند براى قضاوت بين ما و شما كافى است. خداوند در قيامت، غير از شما را از رحمتش دور نمی ‏كند و جز شما را هلاك نمی ‏نمايد. والسلام على من اتبع الهدى.

عكس ‏العمل ابوبكر در مقابل نامه‏ ى اميرالمؤمنين علیه السلام

وقتى ابوبكر نامه را خواند وحشت و رعب شديدى او را گرفت و گفت: عجيب است ! چه جرأتى نسبت به من دارد كه ديگرى ندارد ؟!

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله