7.احتجاج مفصل حضرت زهرا سلام الله علیها درمجلس ابوبكر و عمر

7.احتجاج مفصل حضرت زهرا سلام الله علیها درمجلس ابوبكر و عمر1

 مراحل احتجاج درباره‏ ى فدك كه با هدف اثبات اصل حق انجام شد- اگر چه فدك را بازنگرداند- به صورت بسيار حساب شده‏ اى صورت گرفت كه دشمن نتواند بی خبر از معركه بگريزد و نقاط ابهام باقى گذارد.

مجلس خاص ابوبكر و عمر

ابتدا حضرت زهرا سلام الله علیها به امر اميرالمؤمنين علیه السلام به مجلسى كه ابوبكر و عمر به همراه عده ‏اى به طور خصوصى در آن بودند آمدند و رسماً اعتراض خود را آغاز كرده و در سخنان مفصلى كه صورت مخاصمه و محاكمه داشتند دلائل خود را براى اثبات حقانيت خود در تصرف فدك و غاصب بودن آنان بيان فرمودند، كه ذيلاً صورت آن مجلس عيناً ذكر می ‏شود.

فدك ارث نيست

حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به ابوبكر فرمودند: چرا نماينده‏ ى مرا از فدك اخراج نمودى در حالى كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امر خداوند آن را براى من قرار دادند. آيا می ‏خواهى زمينى را از من بگيرى كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بين غنائمى كه مسلمانان در راه آن جنگ نكرده اند به من بخشيدند ؟ آيا پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفرموده است: «فرزندان هركس بايد بعد رحلت او مورد توجه باشند»؟ تو خوب می ‏دانى كه تنها يادگار پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم براى فرزندانش همين است ؟

شهادت ناحق عايشه

 ابوبكر گفت: عايشه و عمر شهادت می دهند كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: «النبى لايورث» يعنى «پيامبر ارث نمی ‏گذارد». حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: اين اولين شهادت ناحقى است كه در مورد فدك می ‏دهند. من درباره‏ ى فدك در اسلام شاهدانى دارم. فدك را پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من بخشيده است و من شاهد می ‏آورم. ابوبكر گفت: دليل خود را بياور.

شاهد در ملك مورد تصرف باطل است

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: آيا در زمان حيات پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فدك تحت تصرف من نبود و من محصول آن را مصرف نمی ‏كردم ؟

ابوبكر گفت:آرى.

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: پس چرا درباره‏ ى چيزى كه در دست من است از من شاهد می ‏خواهى؟

ابوبكر گفت: چون غنيمت مسلمانان است، اگر دليل نياورى امضا نخواهم كرد !

حضرت زهرا سلام الله علیها در حالى كه مردم هم می ‏شنيدند فرمودند: آيا می ‏خواهيد دستور و كار پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم  را رد كنيد و درباره‏ ى ما حكمى كنيد كه درباره ‏ى ساير مسلمانان نمی ‏كنيد ؟ اى حاضرين بشنويد كه مرتكب چه عملى می ‏شوند ؟ اى ابوبكر و عمر، اگر من اموال مسلمانان را كه در دستشان و تحت تصرفشان است بخواهم از من دليل می ‏خواهيد يا از مسلمانان ؟

عمر با حال غضب گفت: اين غنيمت مسلمانان و زمين آنان است كه در دست فاطمه است و محصول آن را مصرف می ‏كند. اگر بر ادعاى خود دليل آورد كه پيامبر از بين مسلمانان فدك را فقط به او بخشيده است- در حالى كه غنيمت و حق مسلمانان بوده!!- در اين باره نظر خواهيم داد.

           دشمن  از  او  بينه  كرده  طلب                                                   فاطمه ذكر علي در زير لب      

       فاطمه صديقه ي حق راستگوست                                                   آنكه خواهد بينه بي آبروست                                            

عصمت فاطمه سلام الله علیها دليل كامل

در اين هنگام حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: همين مرا بس است ! اى مردم شما را قسم مى‏دهم كه آيا از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشنيديد كه فرمودند: «دخترم سيده‏ى زنان اهل بهشت است»؟

گفتند: آرى به خدا قسم، اين را از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنيديم.حضرت زهرا سلام الله علیها دوباره  فرمودند: آيا سيده‏ ى زنان اهل بهشت ادعاى باطل می ‏نمايد و آنچه مالكش نيست تصرف می ‏كند ؟ چه می ‏گوئيد اگر چهار نفر بر عليه من به كار زشتى شهادت دهند يا دو نفر به من نسبت سرقت دهند؟ آيا سخن آنان را تصديق می ‏كنيد ؟

ابوبكر در اينجا سكوت كرد ولى عمر گفت: آرى وحد بر تو جارى می ‏كنيم !

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: دروغ گفتى و پستى خود را ثابت كردى. مگر آنكه اقرار كنى بر دين حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نيستى. كسى كه بر عليه سيده‏ ى زنان اهل بهشت شهادتى را بپذيرد يا حدى بر او جارى كند ملعون است و به آنچه خداوند بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل كرده كافر شده است، زيرا آنان كه «خداوند پليدى‏ ها را از آنان برده و آنان را پاكيزه گردانيده» شهادتى بر عليه شان جايز نيست، چرا كه معصومند و از هر زشتى و بدى پاكند.

 اى عمر، درباره‏ ى اهل اين آيه (تطهير) به من خبر بده،

اگر عده‏ اى بر عليه آنان (اهل بيت ) يا يكى از آنان به شرك يا كفر يا كار زشتى شهادت دهد آيا مسلمانان بايد از آنان بيزارى بجويند و آنان را حد بزنند ؟

عمر گفت: آرى، آنان با ساير مردم يكسانند !!

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: دروغ گفتى و كافر شدى ! آنان با ساير مردم مساوى نيستند چرا كه خداوند آنان را معصوم قرار داده و آيه‏ اى درباره‏ ى عصمت و طهارت آنان نازل كرده و پليدى‏ ها را از آنان دور نموده است. هركس بر عليه آنان سخنى را بپذيرد در واقع خدا و رسول  صلی الله علیه و آله و سلم را تكذيب كرده است.

ابوبكر گفت: اى عمر تو را قسم مى‏ دهم كه ساكت باشى !

فدك بخشوده‏ ى پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم به استناد قرآن

سپس ابوبكر گفت: (درباره‏ ى فدك) دليل بياور.

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: اما فدك، خداوند عزوجل آيه ‏اى از قرآن نازل كرد كه در آن به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده بود حق من و فرزندانم را بدهند، آنجا كه مى ‏فرمايد:

«و‏آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» و من و فرزندانم نزديكترين خلايق به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوديم و آن حضرت فدك را به من بخشيدند.

وقتى جبرئيل دنباله‏ ى آيه را خواند:«وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ» 2پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال كردند: حق مسكين و ابن‏ سبيل چيست؟ خداوند اين آيه را نازل كرد:

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ»3

و خمس را به پنج قسمت تقسيم كرد و فرمود:

 «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَىْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» 4

 1- بحارالانوار 29 / 134، 189، 194- 199. كتاب سليم 2 / 868

2-سوره روم/ 38

3-سوره‏ ى انفال/ 41

4-سوره‏ ى حشر/ 7

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله