3.فدك ملك شخصى پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم براساس قرآن

3.فدك ملك شخصى پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم  براساس قرآن

يهوديان ساكن فدك از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست كردند آنان را آزاد كنند و اموال را به تناسب نصف با آنان مصالحه كنند.حضرت اين پيشنهاد را قبول كردند و اميرالمؤمنين علیه السلام را فرستادند و با ضمانت حفظ خونشان با آنان صلح كردند و قرار بر اين شد كه «هركس از اهل فدك مسلمان شود خمس اموال او را بگيرند و هركس بر دين خود باقى بماند همه‏ ى اموالش را بگيرند».

اين قرارداد بين پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم و يهوديان ساكن فدك به امضا درآمد و به دست آنان داده شد تا به عنوان هميشه‏ در تاريخ به آن عمل شود.

اين درباره‏ ى جان و اموال شخصى آنان بود، اما سرزمين فدك به عنوان ملك شخصى پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم  درآمد و قرار شد ساليانه يك صد و بيست هزار دينار (سكه‏ ى) طلا به عنوان درآمد فدك ارسال نمايند.

اينكه فدك ملك شخصى پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد بر اساس حكم صريح قرآن است، زيرا اين سرزمين بدون لشكركشى مسلمانان و بدون كوچكترين دخالت آنان فتح شد.

خداوند در قرآن مى‏فرمايد:

«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى... فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ، وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ... »1

طبق اين آيه‏ قرآن صريحاً سرزمين هايى كه بدون لشكركشى مسلمانان فتح شود، حتى اگر اهل آن جا خودشان به عنوان تسليم نزد پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم بيايند، ملك شخصي پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم محسوب مي شود.اين مناطق و غنائم و اسراى آن ملك خاص پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و مسلمانان هيچ حقى در آن نخواهند داشت و پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اموال شخصى خود هر تصميمى بخواهند می ‏توانند درباره‏ ى آنها بگيرند. لذا سرزمين فدك به صورت يكپارچه ملك پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد كه می ‏بايست مردم فدك، در آن كار می ‏كردند و درآمد آن را به حضرت تسليم می ‏نمودند و فقط اجرت دريافت می ‏كردند.1-سوره‏ ى حشر/ 1

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله